Skriver om hur vi istället för att fokusera på vad flickor ska göra för att bli jämställda, ska fokusera på pojkars beteende speciellt i skolan....