Science Week 2021 hölls digitalt, med föreläsningar, seminarier, paneler och workshops. Samarbete, lärande och språk var de viktigaste begreppen, och hållbarhet var ledordet....