Skriver om vad pedagoger i skolorna kan göra för jämställdheten. Det är ett problem att pojkar får mer plats i klassrummen än flickorna....