Fotboll är inte en sport, utan en institution som ska forma pojkar och mäns beteende. Andrea Dworkin skrev på 80-talet om krig på liknande sätt. Opassande egenskaper och individer exkluderas, för i genussystemet måste alla män likna varandra mer än de liknar kvinnor....