Många menar att den svenska kvinnofällan endast är ekonomisk, men jag vill att begreppet ska vara mycket vidare än så....