I Indien, finns stora problem med patriarkala attityder mot kvinnor. Men samtidigt finns det mycket kvinnokamp där att inspireras av. ...