Kvinnor har alltid tvingats bort från offentligheten, och det sker fortfarande. Det kan man se i en ny rapport att vi har färre kvinnliga politiker, och sämre kvinnosyn bland unga män. Men vi kan lära oss mycket av hur kvinnor förr hanterade motståndet!...