Etikett: genus

Fotboll är en patriarkal institution

Fotboll är inte en sport, utan en institution som ska forma pojkar och mäns beteende. Andrea Dworkin skrev på 80-talet om krig på liknande sätt. Opassande egenskaper och individer exkluderas, för i genussystemet måste alla män likna varandra mer än de liknar kvinnor....

Föräldrar och jämställdhet

Skriver om vad jag anser att föräldrar kan göra för att motverka strikta könsroller och kvinnoförtryck. ...

Genus på förskolan

När jag jobbar ute på skolor och förskolor försöker jag lägga märke till hur en kan jobba med jämställdhet i dem. ...