Klaus Æ Mogensen tog fram 4 alternativa framtidsscenarion. Tre av dessa kan underlätta för förtryck, och jag analyserar vilka....