Etikett: föräldrar

Hur barn blir könsstereotypa

Skriver om min epiphany om hur föräldrar inte alltid är dem att klandra ifall barnen har sexistiska åsikter. ...

Föräldrar och jämställdhet

Skriver om vad jag anser att föräldrar kan göra för att motverka strikta könsroller och kvinnoförtryck. ...