Skriver om hur illa det är att kvinnor kritiserar andra kvinnor orimligt mycket när det redan görs från alla håll....