Varför jobba med tillgänglighet?

Äldre inlägg: kategorin för texter jag skrivit mellan 2017 och 2021 när jag bloggade om feminism. Det här är en text jag skrev till ett projekt om tillgänglighet via Add Gender. Jag ville skriva en text som förklarade ända från grunden varför tillgänglighet på jobbet är så viktigt. De...

Fotboll är en patriarkal institution

Fotboll är inte en sport, utan en institution som ska forma pojkar och mäns beteende. Andrea Dworkin skrev på 80-talet om krig på liknande sätt. Opassande egenskaper och individer exkluderas, för i genussystemet måste alla män likna varandra mer än de liknar kvinnor....

Kvinnoförtryck ger övertag

Kvinnor är mer ambitiösa än män och klarar sig i många fall bättre, men det beror på att män uppfostras till ett mer privilegierat liv....

Frågan om kön tillhör alla

När jag skriver den här recensionen, är Sverige inne i en hård debatt om kön. Artikel efter artikel kommer ut, men det finns ingen text som haft så stor påverkan (förutom Om könets existens självt), som RFSL:s svarsbok ”100 fel i Om könets existens”. Där pekar de ut 100...

Leonard Alejandrovich om att plugga under corona

Leonard ställer upp på en intervju om hur det har varit att plugga samtidigt som skolan stänger ner på grund av corona. Det visar sig vara svårt med motivation och isolering....

Könsroller är för de visionslösa

Coronakrisen har skapat mycket osäkerhet, och det leder till att många blir konservativa för att hitta trygghet. Men istället kan man bli radikal....

Feministisk strategi för offentlig makt

Kvinnor har alltid tvingats bort från offentligheten, och det sker fortfarande. Det kan man se i en ny rapport att vi har färre kvinnliga politiker, och sämre kvinnosyn bland unga män. Men vi kan lära oss mycket av hur kvinnor förr hanterade motståndet!...