Tänker du på hur en feministiskt avant garde framtid ser ut? Jag tänkte mycket på det förr. Idag tänker jag mer på konkreta frågor. ...